תובענות ייצוגית

ייצוג תובעים ייצוגיים, ייצוג תאגידים הנתבעים בתובענות ייצוגיות ובתביעות נגזרות.

במסגרת תחומי ההתמחות של מחלקת הליטיגציה במשרד נבו קידר בלום, מתמחה המחלקה, בין היתר, גם בתחום התובענות הייצוגיות.

בתוך כך, מטפל המשרד בקשת רחבה של תביעות בתחום דיני הגנת הצרכן, דיני איכות הסביבה, הגבלים עסקיים ועוד.

תחום התובענות הייצוגיות הינו תחום ייחודי המתאפיין בסדרי דין מיוחדים, ודורש מומחיות משפטית ספציפית ובקיאות בחידושי החקיקה והפסיקה המתרחשים בו בתדירות גבוהה.

עורכי הדין במחלקת הליטיגציה של המשרד מייצגים דרך קבע הן תובעים ייצוגיים והן תאגידים וגופים הנתבעים בתובענות ייצוגיות, ולפיכך צברו ניסיון עשיר ומומחיות בטיפול בתיקים מורכבים בתחום.

בנוסף, למחלקה מומחיות בתחום ייצוג התאגידים בתובענות נגזרות – הליך בו בעל מניות מבקש להיכנס בנעלי התאגיד ולהגיש תביעה בשם התאגיד כנגד נושא משרה בו.

הניסיון הרב והמקצועיות יוצאת הדופן של עורכי הדין במחלקה מאפשרים להביא לפתרון סכסוכים אלה באמצעות מנגנונים יצירתיים ואלטרנטיביים, ולהקטין את חשיפת התאגידים לנזקים הפוטנציאליים של התובענות הנגזרות.

<< חזרה לתחומי התמחות

ייצוג תובעים ייצוגיים, ייצוג תאגידים הנתבעים בתובענות ייצוגיות ובתביעות נגזרות.