חדלות פירעון, פירוק והבראה

עריכה וניסוח של הסדרי נושים והסדרי הבאה, ניהול מו"מ עם בעלי עניין ורשויות שונות, ייצוג בהליכים משפטיים, ייעוץ משפטי לעמותות בפירוק.

משרד עורכי דין נבו קידר בלום הוא מהמשרדים המובילים והמוערכים ביותר בישראל בתחום חדלות הפירעון, הפירוק וההבראה.

בפרט, למשרד התמחות ייחודית במינה בהליכי פירוק והבראה של עמותות אשר במסגרתה מעניק המשרד ליווי וייעוץ משפטי להליכי פירוק, הבראה והסדר נושים של עמותות. בשנים האחרונות היה המשרד שותף להליכי הפירוק וההבראה של העמותות הגדולות ביותר בישראל.

עבודת המשרד בתחום חדלות הפירעון כוללת ניהול הליכים משפטיים בבתי המשפט הדנים בפירוק (לרבות הגשת בקשות, הופעה בדיונים ועוד), ניהול משא ומתן וקיום פגישות עם גורמים שונים ובעלי עניין (לרבות רשם העמותות, משרדי ממשלה שונים, כונס הנכסים הרשמי, רשויות המס, נושים, תורמים ועוד), ייצוג העמותה ונקיטת פעולות בשם העמותה במסגרת הליכי פירוק והבראה, קיום ועדות איתור לתפקידים בעמותות המצויות בהליכי הבראה, עריכת וניסוח הסדרי נושים והסדרי הבראה, הכנת הסכמים והתקשרויות, ביצוע הליכי פירוק מרצון ומינוי למפרק, ועוד.

התמקצעות המשרד בתחום חדלות הפירעון, הפירוק וההבראה ניכרת ביכולתו של המשרד ללוות ולעקוב באופן צמוד אחר ההליכים המשפטים המורכבים האופייניים לתחום זה, לצד היכולת לבצע בקרה איכותית ומקצועית על הליכי פירוק והליכי הבראה בתוך העמותות בזמן אמת.

<< חזרה לתחומי התמחות

עריכה וניסוח של הסדרי נושים והסדרי הבאה, ניהול מו"מ עם בעלי עניין ורשויות שונות, ייצוג בהליכים משפטיים, ייעוץ משפטי לעמותות בפירוק.